Foto Vimmerby

<br />Vimmerby

Gör Livsstilskarriär

Vimmerbys läge på en höjd och med tillgång till fiske, jakt- och odlingsmarker har lockat människor sedan stenålders-, brons- och vikingatid. Idag har vi kanske lite andra krav, men vi söker oss fortfarande till platser som erbjuder goda levnadsförhållande i form av boendemiljö, arbetsmöjligheter och livskvalitet. Just det kan Astrid Lindgrens Vimmerby erbjuda.

Vimmerby näringsliv

På 1200 och 1300-talet var det liv och rörelse här och redan på den tiden omnämns Vimmerbys stadssigill. År 1532 fråntogs stadsrättigheterna av Gustav Vasa för att gynna hamnstäderna som enligt kungen var centrala i ekonomi och försvar. Stadsprivilegierna återgavs sedan år 1604 av Karl IX med en hänvisning att Vimmerby ska ha tre årliga marknader. Det var främst nötkreatur som det handlades med på dessa marknader och de var ofta långväga gäster som kom för att köpa de välkända Vimmerbyuppfödda oxdjuren.  Det är svårt att säga i vilken utsräckning ”marknads-traditionen” har haft betydelse för näringslivets utveckling, men faktum är att Vimmerby idag har en betydande industri- och besöksnäring. 

Nationell och internationell marknad

Stadens storlek till trots kan Vimmerby stoltsera med en rad företag som är ledande/framstående på såväl den nationella som internationella marknaden. Här hittar ni Åbro Bryggeri, Arla, Frödinge Mejeri, VimmerbyHus Svensk Tryckgjutning, Ljunghäll, BoKlok, Mercatus Engineering, V-TAB, Astrid Lindgrens Värld, Aura Light, RM Fönster, MaterialMännen, Ultra Tan, Nilsbuss, Roxx Communication Group, MIR-Gruppen, Effect Reklambyrå och många, många fler.