Om projektet

Tre Tillsammans är en satsning som Eksjö, Hultsfred och Vimmerby gör under 2021 och 2022. Satsningen har fått extra medel från Tillväxtverket, Region Kalmar Län samt Eksjö, Hultsfred och Vimmerby kommuner för att kunna stötta besöksnäringen i regionen. 

Det här är insatser vi kommer att jobba med under projekttiden: 

  • Nätverksträffar. Digitalt och fysiskt.
  • Studieresor.
  • Marknadsföring av destinationen.
  • Transporter mellan företagen.
  • Rådgivning. Steg ett är att kartlägga vilken rådgivning som behövs och steg två är att erbjuda spetskompetens till företagen. Spetskompetens kan gälla sociala medier, marknadsföring, hållbarhet, corona-anpassning, produktutveckling eller vad kartläggningen visar.

Under rådande omständigheter så har vissa delar behövt göra paus och flyttats fram men vi hoppas kunna återuppta dessa när vi kan börja träffas fysiskt igen

Rådgivare och affärsutvecklare
Christina Thorstensson
christina@tjugoettkonsulten.se

Projektledare
Patric Engqvist
patric.engqvist@vimmerby.se