Stadsvandring med Richard Edlund om trästaden Vimmerby

Vårens utställning på Stadsmuseet Näktergalen knyts ihop med en stadsvandring i det Gamla Wimmerby tillsammans med Richard Edlund från Kalmar läns museum.
En trästad som Vimmerby är på många sätt sinnebilden för en svensk småstad. På stadsvandringen vill Richard försöka beskriva och visa på fina detaljer och byggnadsdelar. Dessa komponenter bör vi vara extra rädda om för att kommande generationer ska får uppleva en levande stadskärna som inte är en kopia av sig själv. Richard tar täten och tillsammans går gruppen på upptäcktsfärd i Vimmerbys centrala delar.

Promenaden utgår från Stadsmuseet Näktergalen den 25 april klockan 14.00.


Tillfällen

Datum Veckodag Plats
2020-04-25 14:00-15:00 Lördag Stadsmuseet Näktergalen