Stenriket

Stenriket

Upplev Sven Petter Perssons livsarbete i Djursdala by. Stenriket på Björkesnäs ägor ligger på gammal kulturmark. På byns och angränsande gårdars marker finns gravfält och smältugnar från järnåldern samt det mäktiga bronsåldersröset Drakerör.

Det tog en hel livstid för Sven Petter att i början av 1800-talet röja och börja odla på det hektarstora området vid Björkenäs. Den prydliga stenmuren som omringar området skulle skydda mot frosten men då odlingsmarken var dålig lämnades marken och skogen började växa in i det röjda området igen.

Idag vårdas Stenriket som ett minne av småländsk envishet och odlarmöda.

Kontakt

Faciliteter