Stadsmuseet Näktergalen

Stadsmuseet Näktergalen

Stadsmuseet Näktergalen är ett museum som visar permanenta utställningar om Vimmerby stad och dess omgivningars historia. Bland annat utvecklingen från en liten bondby med 100-talet invånare via oxhandel, marknader och bränder till dagens moderna småstad.

Museet är inrymt i ett byggnadsminnesförklarat hus från 1700-talet. Här visas också fynd från det vikingatida gravfältet Gästgivarehagen, som är beläget alldeles intill det centrala Vimmerby. Museet producerar också flera temautställningar varje år, oftast med en lokalhistorisk förankring.

Med reservation för förändringar.

Öppettider

Tillfälligt stängt.

Kontakt

Sevedegatan 43,
598 37 Vimmerby

0492-76 94 59

Faciliteter