Stadsmuseet Näktergalen

Stadsmuseet Näktergalen

Stadsmuseet Näktergalen är ett museum som visar permanenta utställningar om Vimmerby stad och dess omgivningars historia. Bland annat utvecklingen från en liten bondby med 100-talet invånare via oxhandel, marknader och bränder till dagens moderna småstad.

Museet är inrymt i ett byggnadsminnesförklarat hus från 1700-talet. Här visas också fynd från det vikingatida gravfältet Gästgivarehagen, som är beläget alldeles intill det centrala Vimmerby. Museet producerar också flera temautställningar varje år, oftast med en lokalhistorisk förankring.

Öppettider

6 juni – 7 augusti:
Onsdag-fredag klockan 12.00-16.00, lördag klockan 11.00-14.00 (stängt midsommar).

Kontakt

Sevedegatan 43,
598 37 Vimmerby

0492-76 94 59

Faciliteter