Sevedeleden

Sevedeleden

Den femtio kilometer långa rundleden går igenom skogar, över åkrar och passerar flera av Vimmerbyskogarnas sevärdheter och historiska platser. 

Etapp 1, Mariannelund till Övrakulla är 16 kilometer.

Här passerar man bland annat Runkesten som är ett stort flyttblock som går att ”vagga” enbart med hjälp av handkraft och man går igenom Trollegata som är en ravin med branta väggar. I Övrakulla finns ett vindskydd.

Etapp 2, Övrakulla till Mossebo är 26 kilometer, leden passerar igenom Kvills naturreservat där den 1000-åriga Kvilleken står. I byn Södra Kvill finns det driksvatten och mellan eken och byn finns ett vindskydd.

Mossebo Gästhem är ett gammalt säteri med anor från 1100-talet, det är ett museum, en restaurang som också har 2 uthyrningsrum och det finns även en gammal statarlänga som man kan övernatta i, längan har kokmöjlighet och vatten, den är endast öppen för vandrare.

Etapp 3, Mossebo till Mariannelund är 8 kilometer.

Sevedeleden har även två påfartsleden som kopplar ihop den 50 kilometer långa rundslingan med Lönnebergaleden i söder och Östgötaleden i norr.

Etapp 4, påfartsled Mossebo – Lönneberga 18 kilometer
Detta är en påfartsled och här passerar ni Pelarne kyrka som är en av Sveriges äldsta träkyrkor för att senare komma ut på Lönnebergaleden.

Etapp 5 Södra Kvill – Södra Vi och Etapp 6 Södra Vi och Östgötagränsen
Södra Kvill till Södra Vi är 17km och del av påfartsleden till Östgötaleden. I byn Södra Kvill finns det driksvatten och man passerar även Käbbo Vaxljustillverkning och Vimmerby Adventure på vägen till Södra Vi.

Mellan Södra Vi och Östgötagränsen är 18 kilometer och är en del av påfartsleden till Östgötaleden. Denna del passerar Djursdalarundan som är en ca 7 kilometer rundslinga.