Runkesten

Runkesten

Runkesten är ca 5 meter hög, 4 meter bred och 10 meter lång och av forskare ansedd som jordens största flyttblock, som kan sättas i vaggning.

Under den senaste årmiljonen, den så kallade kvartärtiden har vi haft minst fyra perioder då landisar täckt större delen av Nord- och Mellaneuropa. Den senaste inlandsisen befann sig i ständig rörelse som över den här delen av landet var riktad mot söder.

Det var landisen som likt en jätteskrapa 2-3 kilometer tjock, bröt loss och transporterade detta märkliga block – kanske hundratals mil – för att slutligen under avsmältningsskedet för ca 10-12 tusen år sedan placera det här stående på sin egg.

-En folksägen berättar att det var jättekvinnan Kåra, som i ilskan över att blivit störd av kyrkklockorna kastade en sten från ”Harekulla höjd” i grannsocknen Pelarne mot Rumskulla kyrka. Vid kastet sprack stenen och den ena halvan hamnade vid Krogstorp i Pelarne och den andra halvan – Runkesten – här på bergknallen i Rumskulladalens utlöpare mot söder. Enligt sägnen skall Kåra en gång komma tillbaka och förgöra den som välter Runkesten från sin plats.

Kontakt

Körandes mot norr på Mariannelundsvägen, parkera vid el-skåpet på vänster sida. Korsa vägen och fortsätt några hundra meter på Sevedeleden, för att sedan följa skylten "Kulturminne" tills framme vid Runkesten.

Faciliteter