Kvilleken

Kvilleken

Kvilleken eller Rumskullaeken som den också kallas är en av Sveriges äldsta och största ekar, den är också en av de grövsta ekarna i hela Europa.

En imponerande jätte. Omkretsen i brösthöjd är 13 meter. I slutet av 1930-talet gjordes en noggrann utredning om Kvillekens ålder och man kom då fram till att den var 950 år. Det innebär att den vid det här laget har passerat 1000 år och sannolikt är landets enda tusenårsek.

Kvilleken finns i naturreservatet Kvill några kilometer söder om Norra Kvills nationalpark. Man parkerar enkelt på den stora parkeringen och promenerar 100 meter tillgänglighetsanpassad väg fram till Kvilleken.

Faciliteter