Ingebo Hagar

Ingebo Hagar

Ingebo hagar är en bondby där historien går tillbaka till 1600-talet. I vår by är kretsloppstänkandet vägvisaren och en hållbar framtid vårt mål. Här kan du studera många satsningar för miljön; solceller, biologisk avloppsanläggning, permakulturodlingar med mera.

Du kan bo här och du kan möta gårdens djur; får och getter, höns och ankor, kaniner och katter, grisar och hästar samt vandra på vandringsleder i våra skogs- och hagmarker. Produkter från gården säljs i gårdsbutiken och litet café finns.

Öppettider

Café och gårdsbutik

27 juni till 14 augusti

Kontakt

Ingebo 107,
598 91 Vimmerby

070-6583212

Faciliteter