Fiska i Vimmerby Kommun

En vindstilla fiskedag ute på vattnet, solens strålar värmer … visst är det fina fisken? Utbudet av fiskevatten är oändlig och variationen stor i området runt Vimmerby. De dominerande fiskarterna är abborre, gädda och vitfisk. Här finns ett axplock av de bästa fiskesjöarna med information som kan vara relevant för att hitta fiskelyckan. Tänk också på de olika reglerna som finns till respektive sjö. 

Fiske är en rolig och spännande fritidssysselsättning som du kan ägna dig åt hela året. Oavsett om du är svensk- eller utländsk medborgare får du fiska med handredskap, det vill säga spö, lina och krok, längs Sveriges kuster samt i sjöarna Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Vill du fiska utanför de ovan nämnda områdena, på så kallat enskilt vatten, måste du kontrollera om fisket är tillåtet eller söka tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Fiskekort till många av sjöarna runt Vimmerby kan du köpa online eller på Vimmerby Turistbyrå. 

 

Krön

Den långsmala sjön Krön är en relativt grund sjö på 740 hektar som är del av Stångåns vattensystem. Här finns fina fiskevatten för både nybörjaren och den erfarne fiskaren. Krön är ett omskrivet vatten som vid flera tillfällen varit platsen där Sveriges största gös fångats in.

Följ sportfiskeskylten längs väg 826, en kilometer från Vennebjörke, vid Karsnäs för att lägga i båten. Även Kröngården har en iläggningsplats, denna är dock stängd under badsäsongen.

Det går även bra att fiska från bron vid Sund. Tänk på att det är en trafikerad väg!

Köp fiskekort på:
https://www.ifiske.se/fiskekort-kron.htm

 

Yxern

Yxern är Kalmar Läns största insjö och ligger trots det lite gömd bland härlig barrskog. Sjöns många vikar och uddar varvas med många små öar som lockar till sig ett rikt fågelliv. Även fiskbeståndet är rikt med bland annat gädda, abborre, sikslöja och storvuxen gös.

Stränderna är bitvis långgrunda och på andra ställen stupar klipporna lodrätt och når på vissa platser 26 meters djup. Vattenståndet i Yxern varierar krafitigt och det finns gott om grund och stenar, så var försiktig om ni fiskar från båt.
Köp fiskekort på:
https://www.ifiske.se/fiske-yxern.htm

Borstingen

Borstingen är 67 hektar stor, belägen cirka 4 km öster om Vimmerby i riktning mot Västervik. Omgiven av både löv- och barrskog ger den en härlig naturupplevelse.

Det klara kalla källvattnet med bra kvalité och pH-värde i kombination med djuphål på upp emot 25 meter skapar förutsättningar för ett spännande fiske.

De arter som finns är gädda, abborre, mört, sutare, lake och signalkräfta.
Köp fiskekort på:
https://www.ifiske.se/fiske-borstingen.htm

Spillen

I utkanten av Vimmerby kommun ligger sjön Spillen. Denna sjö ligger hälften i Vimmerby kommun och den andra hälften i Kinda kommun.

Området är 500 ha stort och här kan man få upp aborre, gädda och vitfisk.
Köp fiskekort på:
Vimmerby Turistbyrå

Möckeln, Skirsjön & Norrlången

I dessa sjöar är vattnet klart och omges av skogsklädda ständer med bergskanter men även grunda vikar.

Möckeln, Norrlången och Skirsjön är några av Stångåns alla källsjöar och har ett djup ned emot 35-40 meter på ungefär 280 hektar. Fiskbeståndet är rikt med bland annat gädda, abborre, sik, sikslöja och mört.


Köp fiskekort på:
https://www.ifiske.se/fiske-skirsjon-mockeln-norrlangen.htm

Solaren

Solaren ingår i Bottorpsströmens huvudavrinningsområde som mynnar i Östersjön och är en sjö med god vattenkvalitet.

Cirka 3 kvadratmeter stor, 15-20 meter djup och omgärdad av barrskog. Här finns det god tillgång av både gädda, abborre och även gösbeståndet ökar.
Köp fiskekort på:
https://www.ifiske.se/fiskekort-solaren.htm

Ramsefalls FVO
– Ramssjön, Hemsjön, Hörningen

Här fiskar du mitt i de småländska skogarna nära Norra Kvills nationalpark. I huvussak är det abborre och gädda som nappar här, men även en och annan mört.

Köp fiskekort på:
 https://www.ifiske.se/fiske-ramsjon-hemsjon-och-horningen.htm

Försjön

Försjön ligger i ett naturskönt område mellan Pelarne och Rumskulla. Här kan man få upp abborre, gädda och vitfisk.

Det är en liten sjö på 9 hektar som man kan gå runt. Här finns också grillplats där du kan tillaga din fångst.

Köp fiskekort på:
https://www.sveaskog.se/upplev-naturen/fiske/kop-sveaskogs-fiskekort/fiskekort-fiske-syd/

Bysjön & Malmingen

Bysjön och Malmingen är två helt olika sjöar som båda är rika på fisk. Bysjön är grund och grumlig och Malmingen djup och klar. Här trivs både gädda, abborre och vitfisk.

Båtramp finns i Bysjöns norra del och i Malmingens södra.


Köp fiskekort på:
https://www.ifiske.se/fiskekort-bysjon-malmingen.htm

Mossjön

Mossjön ligger strax utanför Pelarne och är 221 hektar. Här kan du få upp Abborre, gädda, sik och vitfisk.

Köp fiskekort på: https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/mossjon/ 

Fiske med guide

Varför inte en härlig dag på sjön med familjen, kompisarna eller kollegorna. Följ med Starlings som erbjuder guidade fisketurer i området runt Vimmerby.

Boka fiskeguidning: https://starlingsfiske.bokamera.se/book