Mercatus Engineering

Mercatus Engineering är ett av Sveriges äldsta miljöteknikföretag. Med tydliga mål och klara strategier har vi en stabil tillväxttakt. Idag är vi 28 medarbetare och omsätter omkring 70 miljoner.

Vår affärsidé är att med kunskap och över 45 års erfarenhet sälja bästa lösning för rening av dricksvatten och industriellt förorenat vatten. Till industrin, vattenverk och värmekraftverk. Globalt.