Foto

Infopoint

Infopoint<br />

InfoPoint

Sommartid kompletteras Vimmerby Turistbyrå av ett antal InfoPoints i kommunen. En InfoPoint är en enklare, bemannad turistinformation, knuten till ett auktoriserad Tourist Center där du kan få inspiration, kart och broschyrmaterial över destinationen.

Under sommaren 2020 hittar ni dessa hos:

Ingebo Hagar
Ingebo 107, 598 91 Vimmerby

Kretsloppsby med boende, café, gårdsbutik och bongårdsvandringar. 

Oxgården 
Bullerbygatan 2, 598 34 Vimmerby

Boendeanläggning med restaurang. 

Musteriet
Djursdala by 147, 590 80 Södra Vi

Äppelmusteri med restaurang och café.