Hållbar besöksnäring


Foton: Ingebo Hagar och Marie Linner

 

Visst är Sverige ett fantastiskt land! Det är därför vi på vår destination har valt att fokusera lite extra på just hållbarhet – ur en såväl ekologisk, social som ekonomisk synvinkel.

Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra till att våra barn och barnbarn skall få möjligheten att njuta av en levande natur och ett rikt djurliv, precis som vi. Här nedan kan ni se vilka av destinationens företag som idag tagit ställning genom att aktivt jobba för en mer hållbar besöksnäring.

Swedish Welcome - med gästen i fokus! Vi är en växande skara turismverksamheter som aktivt jobbar för att utveckla svensk besöksnäring för dagens och för morgondagens gäster. Vi menar att du som gäst är i fokus, inte bara i ord utan också i handling och vill erbjuda trygga val för bättre upplevelser och hållbar utveckling. Som certifierade medlemmar vill vi göra det lättare för dig som gäst att välja boende och upplevelse som gör dig nöjd. För oss är det viktigt att visa omtanke om både människor och natur.

Tillsammans är vi Swedish Welcome!