Foto

COVID-19

COVID-19<br />

Covid-19 - Stöd och information för företag

Stödpaket till länets näringsliv
Region Kalmar län ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Vimmerby Tillsammans
Vimmerby Tillsammans är ett initiativ av Vimmerby kommun, Företgarna Vimmerby, Vimmerby Handel, Vimmerby Fastighetsklubb och Vimmerby Turistbyrå samverkar för att milda effekten av coronapandemin. 

Almis Brygglån – från kris till hållbar framtid
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där drabbade branscher/företag ska särskilt prioriteras. 

Företagstöd baserat på omsättningstapp
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket

Under arbetet med att ta fram förslaget kommer regeringen att föra en dialog med EU-kommissionen. Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Stöd till kulturverksamheter
Nu finns 500 miljoner kronor i krisstöd till kulturen från flera bidragsgivande myndigheter. Det är Statens Kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond som delar ut pengarna.

Den 8 april 2020 antog riksdagen i en extra ändringsbudget förslaget om att avsätta 500 miljoner kronor till kulturen för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset.

På regeringen.se kan du ta del av frågor och svar som rör de 500 miljonerna och hänvisningar till de bidragsgivande myndigheterna.

Få svar om:
Hur ansöker man om stödet?
Vem kan ansöka om stödet?
Vilka är förutsättningarna för att få stöd?
För vad kan man ansöka om stöd för? Vad lämnas stödet för?
När delas pengarna ut?

Kontakta respektive bidragsgivande myndighet.
Statens kulturråd 
Svenska Filminstitutet  
Konstnärsnämnden
Sveriges författarfond

Stöd till klubbar med barn- och ungdomsverksamhet med anledning av covid-19
Coronapandemin kan innebära ökade kostnader för den enskilda idrottsföreningen. Här informerar vi om ett antal tillfälliga möjligheter, beslutade av Riksidrottsförbundet, där föreningar kan få stöd och viss ekonomisk kompensation under 2020.

 

Läs aktuell information från: