MX World Collection

Välkommen till ett av Europas största museum för dig som gillar motorcyklar i allmänhet och motocross i synnerhet.
I januari 2014 slogs portarna upp för det nya motocrossmuseet MX World Collection i Vimmerby.
Det är Magnus Frodig som efter många år av samlande av speciella ting inom motocross och samtidigt renoverat ett stort antal motocrosscyklar som vill visa upp sin speciella samling för allmänheten. Detta för att bevara den fantastiska historian inom motocrossen.

De senare åren har samlandet mest bestått i unika motocrosscyklar såsom speciella fabrikscyklar och crossar körda av kända förare samt ett tiotal världsmästarcyklar.

Byggnaden är helt ny och speciellt byggd för detta ändamål. Här inryms även café, verkstad och tvätthall.

På bottenvåningen kommer standardcrossar att visas upp tillsammans med saker från kända förare samt en presentation av föraren. Den äldsta crossen är från 1958 men i tidslinjen för Husqvarna kommer en sidventilare från 1929 att stå först. Tidslinjerna sträcker sig fram till nutid.

Andra våningen kommer att fyllas med speciella crossar och endurocyklar såsom världsmästarcyklar och fabrikscyklar. Även ”vanliga” men speciella motorcyklar kommer att uppvisas såsom den första Honda´n att vinna Novemberkåsan 2008 med Carl-Johan Bjerkert och hans kläder från just den Kåsan.

Efterhand kommer mindre utställningar att byggas upp i olika miljöer såsom Motocross des Nations och Six Days Enduro. Även månadsträffar kommer att anordnas där speciella personer kommer och berättar om deras liv inom motorsporten. Guidade turer kommer att tillgås i veckorna.