Tillsammans! 


Astrid Lindgrens Vimmerby är en kommun med ca. 16.000 invånare, i den nordöstra delen av Småland. Kanske är just det, att Vimmerby är en mindre kommun, som gör att viljan att jobba tillsammans är desto större! 

- Här bidrar företag inom en rad olika branscher och föreningar till utvecklingen av platsen. Genom stöd från våra medlemmar och partners får vi möjligheten att informera, inspirera och marknadsföra det vi alla är så stolta över, säger Peter Göransson, som tillsammans med kollegorna på turistbyrån jobbar med marknadsföring av platsen Astrid Lindgrens Vimmerby 

Turistbyrån jobbar med ett tydligt fokus på besöksnärings- och evenemangutveckling men också det som rör området Leva & Jobba. Här lyfter man fram de fördelar och möjligheter som finns inom kommunen när det gäller såväl livsstil, boendemöjligheter som potentiella arbetsplatser. Genom konceptet Leva & Jobba erbjuds arbetsgivare en möjlighet att nå ut på arbetsmarknaden genom för dem nya regionala och nationella kanaler. 

Ett exempel på företag som ser fördelarna i att samverka är Ljunghäll AB som tillverkar pressgjutna fordonskomponenter i aluminium, till personbilar och lastbilar. Företaget som ligger i Södra Vi är en av Europas modernaste produktionsanläggningar och den största privata arbetsgivaren i Vimmerby.   

Henning Solli, personal och kommunikationschef på Ljunghäll AB, berättar att företaget ständigt söker nya medarbetare. 
- När vi fick möjlighet att tillsammans med Turistbyrån i Astrid Lindgrens Vimmerby utveckla ett nytt koncept för kompetensförsörjning, så valde vi att hänga på. Vi är ju stolta över både vårt företag och den bygd vi verkar i och därför känns det helt rätt synas på olika ”arenor” och samtidigt kunna bidra till marknadsföringen av platsen som helhet, säger Henning.