Källängsparken

Källlängsparken i Vimmerby är troligen trädgårdsarkitekten Ulla Bodorffs enda stadspark - och därför unik. Dessutom är den länets första park som byggnadsminnesförklarats. I Källängsparken finns idag tennisbanor, boulebana, lekpark och beachvolleyplan. Allt fritt att använda för den som vill.
Parken ritades av Ulla Bodorff, en av 1900-talets främsta trädgårdsarkitekter och pionjär på området. När Källängsparken anlades i början av 1950-talet var det en park med mera moderna ideal, funktionell och gjord för fritid och rekreation.

En hel del av ursprungsparken finns kvar, som det kanske mest spektakulära inslaget med allén av prydnadsaplar som är minst sagt fluffigt läckra varje vår, liksom pergolan.
Text: Rebecca Forsgren Malmström, Vimmerby Tidning.

(Restaurering av parken kommer att pågå under ett antal år för att så småningom i så hög grad som möjligt efterlikna ursprunget.)