Foto

Barndomshemmet, Astrid Lindgrens Näs

Barndomshemmet, Astrid Lindgrens Näs<br />

Astrid Lindgrens Näs

Här på Näs, i utkanten av Vimmerby, föddes för drygt 110 år sedan Astrid Lindgren. Här finns sedan 2007 besöksmålet Astrid Lindgrens Näs. Här, på platsen där hon växte upp, kan du idag lära känna Astrid Lindgren lite bättre genom vår stora utställning Hela världens Astrid Lindgren, besöka hennes barndomshem vid guidade visningar och njuta av de nyanlagda Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs.

Barndomshemmet

På 1960-talet återskapade Astrid Lindgren sitt barndomshem så att det ser ut precis som när hon växte upp här. Denna miljö inspirerade henne till några av hennes mest älskade berättelser. Idag kan du besöka detta i samband med guidade visningar. Under huvudsäsong erbjuder vi visningar på svenska och tyska dagligen. 

Hela världens Astrid Lindgren

Är en utställning som berättar mer om Astrid Lindgren för dig. Här lär du känna mamman, yrkesmänniskan och opinionsbildaren Astrid Lindgren. Du kan uppleva utställningen på ett bekvämt sätt med hjälp av våra audioguider, dessa finns på ett stort antal språk att låna gratis. För alla barn har vi en speciell barnversion av audioguiderna på svenska, tyska och danska.

Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs – En saga utan slut.

Våra trädgårdar har vuxit fram ur känslor och stämningar från Astrid Lindgrens liv och författarskap. I de olika trädgårdsrummen har våra duktiga trädgårdsmästare försökt att återspegla dessa för beskådaren. Trädgårdarna är en plats för kultur, bus, lek, allvar, debatt och humor. Här kan du inspireras av Astrid Lindgrens förhållningssätt till naturen, till det kreativa skapandets glädje och kraft och till livets lek och allvar. Dessa spännande trädgårdar förändras varje år – som en saga utan slut.
 

Årets temautställning

 

#ingenlitenlort

”En utställning om opinionsbildaren Astrid Lindgren – om att göra sin röst hörd”

9/6 – 4/11

Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv för roll i det samtalet?

 

Öppettider 2018

 

9 juni - 26 augusti
Dagligen, 10:00-18:00
27 augusti - 30 september
Dagligen, 11:00-16:00
1 oktober - 4 november
Torsdag-söndag, 11:00-16:00
5 november - 16 december
Torsdag-söndag, 11:00-16:00