Gästgivarehagen friluftsmuseum

Gästgivarehagen har fått sitt namn från den tid då stadens gästgivare använde området till betesmark. Idag är det ett friluftsmuseum med ett antal byggnader från 17- och 1800-talet. Intill ligger ett brandkårsmuseum och Forsbergs gamla krukmakeri.
I Gästgivarehagen finns kommunens största gravfält från vikingatiden med över trehundra gravar.
Fynd från utgrävningar finns att beskåda på Museet Näktergalen.