Stadens samlade historia

Det var huset som skulle ha rivits och nu håller det hela Vimmerbys historia inom sina väggar. Bakom den gulmålade fasaden med en vacker utsikt över Vimmerby kyrka ligger Stadsmuseet Näktergalen. Hur det lilla museet kom att ligga just här, det är en historia som börjar under slutet av 1900-talet.

Under större delen av 1900-talet inhystes en skobutik i lokalerna, Ragnar Juneskogs Skor o Läder. Under 1990 såldes dock kvarterets till synes ohistoriska hus och rivningslov beviljades för att lämna plats åt lägenheter och galleria. Försäljningen och rivningslovet fick några personer från kulturförvaltningen att vilja ta en närmre titt på huset. Man trodde att detta hus på Sevedegatan, liksom nästan samtliga centralt belägna hus hade brunnit ner i den våldsamma branden som 1821 förstörde stora delen av staden. Dock hade man i en artikel från 1923 kunnat läsa att vid en tidigare renovering av huset hade man funnit bemålade stockar man trodde komma från den gamla kyrkan som rivits dryga 75 år tidigare.  

Huset gicks igenom och till kulturförvaltningens glädje upptäcktes både tak och väggmålningar i den tidigare skobutiken. Byggherren såg inte detta som ett problem och ville snabbt gå vidare med ett rivningslov för att kunna påbörja nybyggnationen. Byggherren fick medhåll från flera röster med den samlade motiveringen ”Det finns ju andra 1700-talshus med målningar, vi kan inte spara på allt gammalt”. 

Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen som Kalmar läns museum engagerades och Vimmerby kommuns kulturförvaltning kunde tillsammans med ett större folkligt stöd och en donation från Astrid Lindgren rädda det sällsynta och värdefulla kulturarvet.  

Följde gjorde en stor renovering där en planlösning från 1700-talet återskapades, de typiska barockmålningarna i tak och på vägar lyftes fram, fasaden återfick sin 1800-tals skepnad med panelklädda väggar i en gul nyans. Kvarteret stod färdigt i december 1995 och 29 juni 1996 invigdes Museet Näktergalen, som sex år senare bytte namn till Stadsmuseet Näktergalen. 

Idag visar Stadsmuseet Näktergalen upp hela Vimmerbys lokala historia och kulturarv genom en fast utställning. Flertalet säsongsmässiga temautställningar dyker djupare i allt från platser, händelser och årtal.