En resa i Vimmerbys kultur och historia

Vimmerbys Rådhus, Stora Torget

Rådhuset i Vimmerby är troligen stadens första arkitektritade hus, och byggdes 1824-25, bara några år efter den senaste av alla förödande bränder som drabbat Vimmerby stad. Rådhuset är ett av Vimmerby tätorts sju byggnadsminnen. I den vackra sessionssalen, på andra våningen, har många beslut fattats och många milstolpar i stadens historia noterats av ämbetsmän och politiker. Idag ligger Vimmerby Turistbyrå inrymd i rådhusets bottenvåning.

Vimmerby Torg

Vimmerby marknad
Marknader har pågått i Vimmerby sedan 1500-talet, kanske ännu längre tillbaka i tiden. Då Carl IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre marknader. Den traditionen fortlever ännu idag genom de tre torgmarknaderna som varje år anordnas i maj, oktober och december.

Astrid Lindgren statyn
Astrid Lindgren-statyn på Stora torget i Vimmerby föreställer Astrid sittande i sitt arbetsrum vid skrivmaskinen. Statyn invigdes 1 juni 2007 och är utförd av konstnärinnan Marie-Louise Ekman. Det finns en ledig stol mittemot statyn av Astrid Lindgren, så sitt gärna ner och låt någon ta en bild på er tillsammans!

Vimmerby Stadshotell

Fint skall det vara
I praktverket ”Sveriges städer” utgiven 1915 kan man bl a läsa följande: ”…mitt emot rådhuset upptages torgets norra sida av Stadshotellet, en för ett så litet samhälle ganska imponerande byggnad, som byggdes i mitten av 1860-talet. Hotellet fick matsalar, kafé, biljardrum, en större och en mindre salong för större festligheter samt 12 resanderum”. Vimmerbys ställning som handelsstad och järnvägsplanerna är faktorer som säkert medverkade till att hotellet kom till.

Warmbadhuset

Warma bad var ingen konst
Warmbadhuset byggdes 1906. Från första början var det inte bara badhus som huset innehöll utan också ett elverk. Men 1977 var det slut-badat, då tog elverket tog över. Warmbadhuset och Vimmerby Konstförening är idag en mötesplats, inte för tvagning och bad, men för konst och kultur.

Storgatan

Bevarande- och minnesvärt
Längst den vackra Storgatan hittar du ett antal hus som är byggnadsminnesförklarade. Först, på Storgatan 3, hittar du timmerbeklädda Borgmästaregården. Fortsätt sedan en bit upp till Storgatan 16 för att beskåda Tenngjutaregården från det tidiga 1700-talet och på Storgatan 19 återfinns den före detta handelsgården Hammarskjöldska gården som innan sin nuvarande beiga färg bar en blå färg. Mitt emot, på Storgatan 28, finns Rådmansgården, där man funnit bevarade kinesiskt inspirerade väggmålningar från senare 1700-talet.

Ett av Storgatans mest uppmärksammade hus är den gulfärgade Grankvistgården precis intill Klemens Gränd, på Storgatan 32. 1963 förklarades Grankvistgården som byggnadsminne och är troligen byggd före år 1700. De samtida barockmålningarna av en ännu okänd konstnär är mycket väl bevarade av de friläggnings- och konserveringsarbeten som genomfördes när huset ”upptäcktes”.

Axel Munthes uppväxt i Vimmerby
Som lite kuriosa går det nämna att den berömde läkaren och författaren Axel Munthe under några pojkår gick i skola i Vimmerby och bodde på Storgatan, mitt emot Grankvistgården. Pappan var apotekare och i mitten av 1800- talet låg apoteket på Storgatan 25. I samma hus hade familjen Munthe sin bostad. År 1867 lämnade familjen Munthe Vimmerby och Axel fortsatte sin skolgång i Kungliga huvudstaden. Att Axel, bland mycket annat, blev Drottning Viktorias ”livmedikus” och skapade Villa San Michele på Capri är en helt annan historia.

Vimmerby Tidning, Storgatan 35.

Redaktionen låg på Storgatan 30 när Astrid Lindgrens arbetade där.

En pigg 160-åring!
Vimmerby Tidning grundades av Nils Magnus Thörneqvist 1856, men hette då Wimmerby Weckotidning. Förmodligen trycktes de första exemplaren i huset här på Storgatan 35, där han drev bokhandel. Wimmerby Tidning har efter detta varit inhyst i flera av Storgatans alla hus. 

Visste du att Astrid Lindgren i början av 1920-talet startade sin skrivande karriär på Vimmerby tidning? Efter att en tid jobbat som volontär med arbetsuppgifter som att svara i telefon, läsa korrektur, skriva notiser och teaterrecensioner, springa ärenden och skriva dödsrunor, fick hon så småningom även producera små artikelserier och reportage.

Båtsmansbacken

Det anglosaxiska myntet
1939 gjordes det utgrävningar på Båtsmansbacken, i centrala Vimmerby. Där hittade man ett anglosaxiskt mynt av typen ”Quatre foil”. Den typen av mynt präglades i England bland annat av myntmästaren God under 1000-talets början, då det var Knut den store som var kung av England. Om du är nyfiken på hur myntet såg ut, så finns det på stadsmuséet Näktergalen här i Vimmerby.
    
Båtsmännen
Båtsmansbacken och Båtsmansgränd har fått sina namn av att det var där båtsmännen bodde förr i tiden. Precis som socknarna på landet skulle hålla med en knekt per rote, så skulle städerna hålla med båtsmän. För Vimmerbys räkning gällde det att hålla med fyra båtsmän, en för var tionde borgare. Vid rekryteringen skulle mannen inte vara yngre än 18 år, och inte äldre än 36 år. Den som skulle bli båtsman skulle vara välbyggd, stark och helst lång. Att han skulle vara helt frisk och inte ha några handikapp var en självklarhet.

”Di fattie”
Men Båtsmansbacken som idag är en av Vimmerbys små idyller var förr ett kvarter där några av Vimmerbys allra fattigaste bodde. Det var ofta hit som den nitiske stadsfiskalen Bengt Giöterström, på 1740-talet, styrde sina målmedvetna steg då det hade inträffat någon stöld eller annan olaglig aktivitet.

Astrid Lindgren & Kalle Blomqvist
I en artikel i Vimmerby tidning från den 5 februari 2003 kan man läsa att det var Båtsmansbacken i Vimmerby som inspirerade Astrid Lindgren till småstadsmiljön i Mästerdetektiven Kalle Blomkvist. Med lite fantasi kan man nästan se honom smyga omkring i gränderna i färd med att lösa ett nytt mysterium.

Stadsmuseet Näktergalen

Räddades av målningar
Stadsmuseet Näktergalen som är byggnadsminnesförklarat byggdes cirka 1740, med timrade väggar i ett plan. Mantalslängden vittnar om att huset ägts av välbeställda borgare som rådmän, stadsfiskal och lantmätare. I mitten av 1800-talet byggdes huset på med övervåning och kläddes med stående lockpanel. Det höll på att sluta illa för Näktergalen eftersom huset, som tjänat som butikslokal, drabbades av rivningsbeslut. Men då upptäckte man de omfattande inredningsmålerierna på väggar och tak. Detta blev husets räddning och målningarna bevarades så att du som besökare har möjlighet att njuta av dom.

Vimmerby Kyrka

De tidigare kyrkorna
Vimmerby har ju varit kristnat i tusen år! Vi vet helt säkert att det fanns en kyrka i Vimmerby i mitten av 1200-talet och att prästen år 1253 hette Henricus Erici. Troligtvis fanns kyrkan redan tidigare, med tanke på att dopfunten är från slutet av 1100-talet.

Kyrka på kyrka på kyrka        
Kyrkan där den står idag är den femte kyrkan på samma plats och byggdes under mitten av 1800-talet och ersatte Karolinerkyrkan i sten från 1685. Kyrkan är byggd i ny klassicistisk stil och består av ett lågt långhus med kyrktorn i väster.

Samuel August Frieri
Vid bänken framför Vimmerby kyrka kan du med Astrid Lindgrens egna ord läsa historien om hur frieriet gick till mellan hennes far, Samuel August och hennes mor Hanna.

Källängsparken

Från våtmark till byggnadsminne
Sommaren 2010 byggnadsminnesförklarades Källängsparken i Vimmerby. Det är en unik park från 1950-talet som ska bevaras och utvecklas för framtiden. Källängen som från början var en bit fuktig och våt mark i centrala Vimmerby fick nytt liv genom trädgårdsarkitekten Ulla Bodorff, som formgav parken. Förr så spelades det hockey här på vintern, men idag är det tennis, boule och annat som erbjuds.

Gästgivarehagen

Forntiden
Gästgivarehagen ligger på en svag sydsluttning i den sydöstra delen av staden. Innan sjöarna Krön och Juttern sänktes gränsade platsen i syd och väst mot Vimmerby ”mader”, ett område som i forntiden var en grund sjö. Här finns en välbevarad hällkista som visar att Gästgivarehagen användes som begravningsplats redan under yngre stenålder.

Gravfält & Vikingar
Här har man hittat två gravfält som tillsammans innehöll ca 300 gravar. Gravfälten har använts från någon gång runt sekelskiftet 700–800 fram till Vimmerby första kyrka byggdes. Fynden visar att Vimmerbys vikingar var ett folk med långväga, östorienterade handelskontakter. Här fanns spännen, pärlor, mynt, armringar, hängen, knivar, lerskärvor, nycklar, broddar, vikter med mera. Däremot har inga fynd av vapen gjorts.

Bete och bevarande
Namnet Gästgivarehagen härrör från den tid då stadens gästgivare använde området till betesmark. Idag är det ett friluftsmuseum med ett antal hitflyttade byggnader från 1700- och 1800-talet. Östra Tullstugan är den första byggnaden som redan 1927 flyttades till Gästgivarehagen.

Näs, Prästgårdsgatan 24

En plats för präster och bönder
Alldeles utanför den lilla handelsstaden Vimmerby i Sevede härad, Norra Småland låg på medeltiden en bondby med några bondgårdar, varav den största var frälsegården Näs. 1411 skänker ägaren, Johan Mörske, sin gård i Näs till prästboet i Vimmerby. De kommande århundradena levde och verkade Vimmerbys präster i prästgården i Näs.

Här växte en världskänd författare upp
I början av 1900-talet arrenderar Samuel August Ericsson och hans hustru Hanna, bondgården i Näs av prästgården, som är det stora vita huset. Samuel och Hanna fick några år senare en dotter och henne döpte de till Astrid. Med sin uppväxt på Näs som grund, skrev hon ett stort antal barnböcker som kom att forma barndomen för många barn i flera generationer. Självklart syftar vi på en av världens mest älskade barnboksförfattare – Astrid Lindgren.

Åbro

En bro vid en å
År 1856 ser Åbro bryggeri ser dagens ljus. Det var en löjtnant som hette Luthander som mellan två militära posteringar bosatte sig i småländska Vimmerby. Här, invid en bro vid Stångån startar han Vimmerbys första Bayerska bryggeri. Ett bryggeri vid bron över ån – Åbro! Men det är den nuvarande ägaren Henrik Dunges farfars far, Axel Herman Johansson, som när han blev ägare, byggde upp det som idag är Sveriges äldsta familjeägda bryggeri.

Skillingarum

Där vägar och kungar möttes
Den omskrivna ”Kungsleden” passerade förbi Skillingarums gästgivargård strax väster om Vimmerby. Vi denna betydelsefulla knutpunkt har såväl kungar, drottningar och krigshärar som präster och munkar rastat. På dessa vägar färdades också Nils Dacke och hans män.

I Skillingarum har det försiggått en del hemskheter. En av dessa är när mördaren i det så kallade ”Rumskullamordet” avrättades på Skillingarums galgbacke år 1828.

Ladda ner en karta för en promenad genom Vimmerbys kultur och historia
Bilder från Vimmerby Kommuns bildarkiv

Vimmerby Tidning på Storgatan

Källängsparken

Näs

Åbro Bryggeri

Vimmerby Kyrka

Warmadhuset

Munthes Drogstuga

Det anglosaxiska myntet

Gästgivarehagen

Vimmerby Torg