Spektakulära planer i Gullringen

Den trolska naturen vid Vervelån och Kvarndammen i Gullringen kanske ser ut som många småländska skogar. Men, låt er inte luras av skogens tystnad och det ljuva lugnet, här förbereds det nämligen för världsunika planer.

Brännebro kraftstation i Gullringen togs i bruk 1916 i syfte att försörja Gullringen och närliggande byar med elektricitet. Det egna vattenkraftverket hade sitt hjärta i det 13 meter höga vattenfallet vars vatten leddes ner till kraftstationen i en lång trätub. 1971 upphörde produktionen och maskiner och vattentuben monterades ner. Under lång tid har fundament och byggnader stått orörda längs med Vervelån men planerna att återinföra produktionen av el i kraftverket är bara en del av den stora utveckling som kommer ske i Gullringen.  

Under flera år har planeringen mellan Andrew Jonston, Mikael Genberg och Lars Ahlberg pågått. Tillsammans har man tagit fram skisser på ett världsunikt glashotell, som ska placeras mitt i vattenfallet. Det är en imponerande satsning som förstärks med ett par stugor och en konferenslokal utformade för att hedra kraftstationens trätub. Under kommande år kommer en helt ny värld byggas upp längs med naturrundan Smé-åna i den vackra skogen kring kraftstationen. 

En fantastisk hyllning till Gullringen och en imponerande uppföljning till Mikael Genbergs unika repertoar av hotellprojekt världen över.  

Skiss på hotellet i Gullringens vattenfall.