Vimmerbys populära Stadsvandringar är tillbaka

Komedianterna kommer under två veckor i sommar att arrangera en lärorik resa igenom Vimmerbys historia. Husens gamla historia tillsammans med intressanta karaktärer kommer att leda er genom gator och torg med scener knutna till de olika platserna. Huvudsakligen kommer 1800-talet ligga i fokus, men även delar av 1700- och 1900-talet kommer att beröras. Välkomna att möta bland annat Stolpe, Kung Oscar II och ”Kryck-Lotta” under sommarens stadsvandringar.

Stadsvandringarna börjar tisdagen den 28 juli och slutar den 9 augusti, med uppehåll  2 och 3 augusti. Starttid för varje föreställning är kl 18.00.

Biljetter köps på Rosins Pappershandel.