Marknad i Vimmerby

I handelsstaden Vimmerby går traditionen med marknad långt tillbaks i tiden.
På det stora torget, mitt i staden, har det bedrivits torghandel sedan flera hundra år, och så är det än idag. Under tre lördagar varje år anordnas det marknad i Vimmerby.

Vårmarknaden 27/5
Höstmarknaden 14/10
Tomasmarknaden 16/12

Tillfällen

Datum Veckodag Plats