Barnbokens revoltörer - Astrid Lindgrens Näs

En föreläsning av litteraturprofessor Lena Kåreland om barnlitteraturens paradigmskifte på 1940-talet.
Utgångspunkten är Lennart Hellsing och hans arbete som författare och opinionsbildare, men föreläsningen knyter också an till de andra stora samtida banbrytarna, till exempel Astrid Lindgren. Vad var det de gjorde som satte svensk barnlitteratur på modernismens karta?

Välkommen på en spännande föreläsning på Astrid Lindgrens Näs den 18 oktober.

Tillfällen

Datum Veckodag Plats